Lista aktualności Lista aktualności

Dyskusja o Wilczym Szańcu

W Gierłoży leśnicy spotkali się z przedstawicielami instytucji, które pomogą w modernizacji Wilczego Szańca. Odzyskaną dla Skarbu Państwa po dwuletniej batalii sądowej byłą wojenną kwaterę Hitlera zarządzać będą Lasy Państwowe.

    Przedstawiciele Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie spotkali się 16 maja w Gierłoży z leśnikami. Temat spotkania: dyskusja na temat kierunków rozwoju byłej wojennej kwatery Hitlera. Od 4 kwietnia br. Wilczym Szańcem zarządza Nadleśnictwo Srokowo. Lasy Państwowe planują samodzielnie zarządzać obiektem wykorzystując jego potencjał. Planują również realizować inwestycję według wypracowanej we współpracy z zaproszonymi podmiotami koncepcji. Jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie obiektu Wilczy Szaniec powinno odbywać się z uwzględnieniem następujących aspektów:

  • Historycznego
  • Patriotycznego
  • Edukacyjnego
  • Naukowego
  • Ekonomicznego

    Będziemy dążyć by stał się on bardziej bezpieczny i przyjazny dla turystów czerpiąc pomysły i rozwiązania z najlepszych tego typu obiektów. Szacujemy, że w całym sezonie turystyczny Wilczy Szaniec odwiedzi blisko 200 – 300 tys. osób.

    Realizując planowaną inwestycję chcemy wykorzystać projekty rozwojowe funkcjonujące w ramach Lasów Państwowych m. in. Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z Naturą,  „Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji", Termomodernizacja sprzyjające społeczeństwu i przyrodzie. Stawiamy na tradycję, regionalizm, edukację i przekaz zgodny z prawdą historyczną.

    Wszyscy zaproszeni goście zgodnie wyrazili aprobatę dla koncepcji prezentowanej przez nadleśniczego Nadleśnictwa Srokowo. Wspólnie podkreślili, że zarówno idea, wizja jak i sposób podejścia do realizacji przedstawionej koncepcji jest słuszny i niezmiernie potrzebne.